Wypadki i zdarzenia losowe

Szkody majątkowe polegające na naruszeniu prawnie chronionych dóbr i interesów poszkodowanego dotyczą także sytuacji losowych, za które również przysługuje odszkodowanie.

Zakres szkody na mieniu obejmuje:
- zalanie, powódź, pożar w domu lub mieszkaniu,
- kradzież z włamaniem do domu lub mieszkania,
- kradzież samochodu.

W powyżej wyszczególnionych przypadkach dochodzenie roszczeń odszkodowawczych możliwe jest z właściwej polisy ubezpieczeniowej podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.

Kancelaria ROBIN PARTNERS