Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej, czy NNW sportowców lub stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia, tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów – szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych, czy też najczęściej występujących w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W takich przypadkach są uzupełniającymi ubezpieczeniami związanymi z uczęszczaniem do szkoły, zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym oraz korzystaniem z pojazdu mechanicznego.

W przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW kancelaria ROBIN PARTNERS
jest w stanie wyegzekwować należne świadczenie.
Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.
Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.
Dzięki współpracy z lekarzami różnych specjalizacji mamy możliwość w sposób rzetelny ocenić zakres i następstwa wypadku dla zdrowia osoby poszkodowanej, przez co mamy realny wpływ na wysokość uzyskiwanych świadczeń.
W celu analizy roszczeń należy przedstawić umowę ubezpieczenia wraz z OWU oraz wszelkie wydane w sprawie decyzje i opinie medyczne.


Kancelaria ROBIN PARTNERS

Słowa kluczowe:ubezpieczenie NNW,jakie odszkodowanie z NNW,NNW odszkodowanie,NNW likwidacja szkody