Szkody majątkowe i rzeczowe

Jeżeli w wyniku zdarzenia nie ze swojej winy ponieśliście Państwo szkodę majątkową, pomożemy uzyskać należne odszkodowanie.

Szkody majątkowe najczęściej powstają w efekcie takich zdarzeń jak np: wypadek komunikacyjny, pożar, kradzież, zalanie, katastrofy budowlane, zniszczenie mienia, itp. W praktyce oznacza to, że ze szkodą rzeczową mamy do czynienia w momencie, gdy zniszczeniu lub utracie ulegają nie z winy poszkodowanego jego dobra osobiste (mienie).
W praktyce w ramach szkody majątkowej pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które w wyniku wypadku utraciły, uszkodziły lub zniszczyły pojazd mechaniczny lub poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (pożary, huragany, zalania, kradzieże etc.).

Ponadto pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu utraconych korzyści będących rzeczywistym następstwem zaistniałej szkody, np. utracony dochód w związku z niemożliwością korzystania z uszkodzonego pojazdu, a tym samym świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także pozbawienia przedsiębiorcy możliwości zarobkowania w związku ze zniszczeniem majątku: lokalu, itp.

Kancelaria ROBIN PARTNERS