Pomoc frankowiczom

Kredyty frankowe – jak skutecznie walczyć z Bankiem?
  • Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących umów z klauzulami indeksacyjnymi oraz denominowanymi do franka szwajcarskiego
  • Analizujemy i odzyskujemy błędnie naliczone odsetki oraz nienależnie pobrane ubezpieczenie wkładu niskiego lub ubezpieczenia kredytu
  • Pierwszym krokiem w naszym działaniu jest zaproponowanie ugody z Bankiem, zabezpieczającej interesy Klienta
  • Znamy aktualne orzecznictwo sądów polskich, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wyznaczają linię postępowania a także stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Jeśli negocjacje nie dają efektów, podejmujemy się wystąpić na drogę sądową z pozwem przeciwko bankowi

Banki wykorzystały i promowały umowy kredytowe indeksowane bądź denominowane we frankach szwajcarskich, zawierane w momencie, gdy kurs franka szwajcarskiego do złotówki był bardzo korzystny, choć świadomość bankierów była oczywista, że w ten sposób uzyskają ogromne profity, dzięki temu, że ten kurs, tak niski jest chwilowy, ale ta chwila umożliwiła na reklamowanie kredytów hipotecznych, często zawieranych na 10 i więcej lat, na zastosowanie reklamowej pułapki - kredyt za 1%, na co wielu ludzi dawało się nabierać.
Te produkty oferowane przez banki oczywiście nazwano toksycznymi, ale dotąd nie wypracowano rozwiązania systemowego, które poprawiłoby sytuację frankowiczów. Więc jedynym sposobem poprawy własnej sytuacji jest wystąpienie na drogę sądową przeciwko instytucji, bankom które udzieliły kredytu we frankach.
Należy wiedzieć, że mamy 10 lat względem banku na domaganie się naszych roszczeń, więc warto przemyśleć, w którym momencie chcemy podjąć, często nierówną walkę z bankiem. Termin przedawnienia dotyczy każdej raty z osobna, dlatego im szybciej Państwo się do nas zgłoszą, tym lepsze szanse na odzyskanie większej kwoty nadpłaconych odsetek. 
 
W wyniku działań podejmowanych przez kancelarię ROBIN PARTNERS nasi klienci mogą odzyskać:
  • nieprawidłowo naliczone odsetki 
  • nienależnie pobrane ubezpieczenie wkładu niskiego lub ubezpieczenia kredytu
  • naliczanie raty i odsetek, nie stosując średniego kursu NBP, a wybierając kurs w sposób dowolny, często najmniej korzystny w danym okresie naliczania raty
prowizję za ryzyko udzielenia kredytu z niskim wkładem.

Nadzieję na poprawę losu rozbudziły wśród frankowiczów korzystne orzeczenia Sądu Najwyższego, a także wyrok TSUE z 3 października 2019 roku, który dotyczył polskiej sprawy frankowej C-260/18.


Kancelaria ROBIN PARTNERS

Słowa kluczowe: 
kredyt w CHF, kredyt we frankach szwajcarskich, kredyt denominowany, pomoc frankowiczom, tani kredyt, kredyt w walucie