Słownik pojęć i definicji

Słownik pojęć i definicji w odszkodowaniach
 

Kancelaria Odszkodowawcza
Kancelaria Odszkodowawcza to podmiot gospodarczy lub fundacja pomagająca Poszkodowanym uzyskać uczciwą kwotę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, często zaniżonego. Działalność zwykle związana jest z ryzykiem, polegającym na tym, że kancelaria zarabia, tylko odnosząc sukces i przyjmując do sprawy procentową prowizję, za uzyskany wynik, czym zasadniczo różni się od zwykłego prawnika, który działa tylko w oparciu o zapłaty z góry, bez pewnego wyniku i sukcesu.

Odszkodowanie
Odszkodowanie to kwota przysługująca Poszkodowanemu z związku ze szkodą Sprawcy. Sprwacą może być osoba, podmiot prawny. W szkodach komunikacyjnych często sprawcą jest inny uczestnik na drodze, ale może też być właścicel drogi.

Osoba poszkodowana
Osoba, która poniosła szkodę z własnej lub innej osoby, przedmiotu szkodę. W przypadku szkody, do której przyczyniła się trzecia osoba, zawsze przysługuje odszkodowanie z OC tej osoby lub jego jako osoby, podmiotu.

Sprawca szkody
To osoba lub podmiot, czasem predmiot, który przyczynił się do szkody. Sprawca szkody jest odpowiedzialny cywilnie za poniesioną szkodę i powinien ją naprawić, wypłacić odszkodowanie,  a także zadośćuczynienie.

Uszczerbek
Uszczerbek to utrata, zwykle trwała, na zdrowiu lub majątku poszkodowanego, która może być wyceniona i dochodzona od osoby,która przyczyniła się do tego uszczerbku.

Zadośćuczynienie
Zadośćuczenienia to forma dodatkowa przy spowodowaniu szkody, w zakresie zwykle pienieżnym.