Ochrona przed komornikiem lub windykacją

Ważna informacja
Jeśli zamierzasz zaciągnąć zobowiązanie, kredyt i podpisujesz umowę na ten cel, to w ten sam dzień zadzwoń do nas i podpisz umowę o ochronie Twojej z nami. Dzięki temu zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy.
Pamiętaj, że prewencja jest najlepszą formę antywindykacji, nawet jak masz dzisiaj doskonałą sytuację finansową.

...minęło trochę czasu... i ....


Firmy windykacyjne, wezwania do zapłaty

Często zdarza się, że otrzymują Państwo wezwania do zapłaty lub kontaktują się z Państwem firmy windykacje o zobowiązania, których nie zaciągaliście lub uważacie, że są niesłuszne. 

NIGDY NIE PŁAĆ FIRMIE WINDYKACYJNEJ, JEŚLI NIE JESTEŚ PRZEKONANY DO SŁUSZNOŚCI TWOJEGO DŁUGU
NIGDY NIE NEGOCJUJ Z FIRMĄ WINDYKACYJNĄ = WŚCIEKŁE PSY


Żyj bez długów, bez komorników i łamiących prawo windykatorów, których głównym celem jest zniszczenie psychiki dłużnika.


Kim jesteśmy?
 • pogromcy komorników
 • mordercy długów
 • antywindykacja
 • palacze długów
Antywindykacja
Na czym więc polega profesjonalna antywindykacja? Przede wszystkim na prewencji. Pamiętaj i podawaj dalej, że nasza praca z Klientem musi mieć miejsce najlepiej w tym samym momencie jak zaciągacie zobowiązania. Kiedy dłużnik trafia do nas o wiele za późno to oczywiście podejmujemy natychmiastowe działania, ale zwykle są to już antysystemowe formy podejmowanych działań mających ochronić dłużnika przed całkowitą zagładą.

Lichwa
Czy masz świadomość, że sprzedaż tak popularnych obecnie pożyczek-chwilówek, jeszcze kilka lat temu była w naszym kraju uznawana jako pospolite przestępstwo?
A dzisiaj? Oczywiście chroni nas ustawa o odsetkach:
Art. 3 ust. 3). Łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki (…) nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego.
Art. 3 ust. 4). Kto, zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki pobiera korzyści majątkowe przewyższające wysokość odsetek maksymalnych określonych przez ustawę, lub zastrzega sobie pobieranie tych korzyści podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
Powyższe zapisy, tj. Art. 3 ust. 3). i 4). dotyczyły zmian w ustawie o kredycie konsumenckim z 2001 roku. Coś się musiało jednak wydarzyć, bowiem poczynając od początku 2012 roku, niczym grzyby po deszczu zaczęły powstawać parabanki (vel: firmy pożyczkowe), które pobierały prowizję od pożyczkobiorców w wysokości 30 procent … miesięcznie (!!!)
Jak to możliwe?
Otóż, w akcie prawnym, tj. w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, zniesiono wszelkie ograniczenia kosztów poza odsetkowych, czyli kosztem kredytu mogą być również działania windykacyjne i kolejne telefony windykatorów do Was.
W ten sposób Polska stała się ziemią obiecaną dla lichwiarzy, a dotychczasowa walka kościoła katoliczkiego z lichwą upadła na pysk. Można też powiedzieć, że rok 2011 jest początkiem cierpienia Polaków z powodu lichwiarstwa Żydów, ich monopoli i oszustw, wielu nieszczęśliwych ludzi stało się biedakami, szczególnie ludzie pracujący.
Pamiętaj!!! Koszty poza odsetkowe maksymalnie mogą wynieść 25% i zostać doliczone do pożyczki chwilówki.
W ten sposób działają między innymi: Wonga, Vivus Finance, Bocian, Hapi Pożyczki, Loan Me, Provident, Vivus.
Ogólnie obecne ustawy o kredycie konsumenckim, cofnęły nas do XII wieku, kiedy to w Anglii król Edward I rozpoczął uregulowanie prawa przeciwko lichwiarstwu w 1275 roku.

Jak my działamy?
A więc, jeśli mają Państwo wątpliwości co zasadności lub wysokości żądanej kwoty do spłaty, proponujemy w tym zakresie:
 • bezpłatną pierwszą pomoc telefoniczną
 • pełnomocnictwo w zakresie ustalonej ochrony
 • zamknięcie zobowiązania wg ustalonych warunków
Rozliczamy się dopiero po pozytywnym zakończeniu.

MUSISZ NAM UFAĆ, BO NASZE DZIAŁANIA SĄ CAŁKOWCIE POZASYSTEMOWE

Co należy przygotować, aby rozpocząć ochronę:
 • zebrać pełną dokumentację, w zakresie zobowiązania
 • przygotować argumenty, że zobowiązanie jest niesłuszne

Jak działają windykatorzy:
 • skupują zobowiązania lub umowy, które są często nieuzasadnione
 • są pełnomocnikami pełniącymi funkcję marketingową w zakresie odsetek, umów itp.
 • chcą szybko i tanio odzyskać dług, często niezasadny
 • zawyżają dług, często doliczając nieistniejące koszty lub zawyżając odsetki

Czy otrzymałeś NAKAZ ZAPŁATY?
Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty, nie ma ani chwili czasu, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny. Pamiętaj, że jeśli upłynął ustawowy termin złożenia SPRZECIWU DO SĄDU, nakaz uprawomocnił się i może być przesłany do komornika.

Co należy przygotować, aby rozpocząć ochronę:
 • zebrać pełną dokumentację, w zakresie zobowiązania
 • przygotować argumenty, że zobowiązanie jest niesłuszne
 • wysłać do nas nakaz oraz oświadczenie o terminie odbioru korespondencji
 • udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa prawnego

Z naszej strony zapewnimy Państwu pomoc prawną w zbadaniu sprawy i określimy jakie są możliwości.

Nakaz zapłaty, nic strasznego
Wydanie NAKAZU ZAPŁATY przez sąd nie oznacza, że roszczenie jest rzeczywiście zasadne i byłoby zasądzone podczas zwykłej rozprawy. Sąd nie rozpatruje bowiem zarzutów, jakie może podnieść strona pozwana, czyli Państwo. Sam nakaz zapłaty jest wydawany w postępowaniu nakazowym oraz w postępowaniu upominawczym, które odbywa się na posiedzeniu niejawnym, bez udziału strony pozwanej. Oznacza to, że nakaz zapłaty może być wydany zarówno w sprawie, w której roszczenie uległo przedawnieniu, jak również wtedy, gdy pozwany dawno już zaspokoił dane roszczenie. 

Pamiętaj, że jeśli NAKAZ ZAPŁATY uprawomocnił się, a został dostarczony pod adres, pod którym już Państwo nie mieszkają jest szansa na przywrócenie terminu i ponowne rozpatrzenie sprawy.

Egzekucja komornicza
Jeśli nakaz uprawomocnił się, i Otrzymałeś pismo od komornika. Nie poddawaj się. Jest szansa na obronę Twojego majątku i wstrzymanie egzekucji, o ile roszczenia są niesłuszne i masz argumenty, które zbierzemy w naszej pierwszej bezpłatnej poradzie telefonicznej.

Nasze koszty 
Kosztami obsługi prawnej w sprawie sądowej obciążymy stronę przeciwną, np. bank, firmę windykacyjną lub pożyczkową.
Analiza dokumentów dotyczących sprawy zawsze jest bezpłatna.

Jeżeli sprawa jest beznadziejna, poinformujemy Cię o tym. 
Jeżeli Uznasz, że i tak warto walczyć, ustalimy honorarium i podejmiemy się Twojej obrony.


Nowe narzędzie obrony, które zostały ustawowo wprowadzone w 2015 roku:
 • wejście w życie znowelizowanej ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej – na prawdziwie korzystnych warunkach dla dłużników.
 • uwolniony kurs franka i ogromny problem dla ok. 700 tys. polskich rodzin „ubranych” w toksyczny kredyt
 • delegalizacja śmiertelnego narzędzia prawnego, którym dysponowały banki wobec dłużników, czyli bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).

Najczęściej zadawane pytania:
https://robinpartners.pl/ochrona-przed-komornikiem-i-windykacja-najczesciej-zadawane-pytania

Kancelaria Prawna ROBIN PARTNERS