Odszkodowania turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to instrument finansowy, który pozwala nam zabezpieczyć się lub ograniczyć niebezpieczeństwo uszczuplenia naszego majątku w wyniku konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków, które mogą się nam przytrafić podczas wyjazdu turystycznego. Dla przykładu, możemy uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego za:
- koszty poniesione w związku z uszkodzeniem ciała podczas wyjazdu turystycznego
- koszty poniesione w związku z akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą
- koszty poniesione w związku z transportem medycznym do kraju
- koszty poniesione w związku z towarzyszeniem osobie poszkodowanej która wymaga naszej opieki
- koszty związane z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, które sami będziemy musieli zapłacić za wyrządzone przez nas szkody podczas wyjazdu turystycznego
- koszty związane z naprawą uszkodzonym lub zakupem skradzionych nam rzeczy podczas wyjazdu turystycznego.
Wydatki te, za które będziemy mogli uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego mogą wystąpić równocześnie, tak więc w zupełności mogą przerosnąć nasze możliwości finansowe i bez uzyskania odszkodowania nie bylibyśmy ich w stanie ponieść. Można także uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego za utracone przedpłaty za wakacyjny wyjazd który nie doszedł do skutku lub też z tytułu wcześniejszego powrotu z wyjazdu.
Ubezpieczenia turystyczne są ubezpieczeniami dobrowolnymi a ich zasady ukształtowane są w OWU. Zawierają one postanowienia kształtujące odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej i wskazujące kiedy należny się odszkodowania a kiedy wypłata odszkodowania jest wyłączona.
W przypadku, gdy korzystamy z zorganizowanej formy wypoczynku, to na organizatorze takiej wycieczki spoczywa obowiązek ubezpieczenia jej uczestników ubezpieczeniem pozwalającym na ewentualne uzyskanie odszkodowań z tytułu NNW oraz zwrotu kosztów leczenia za granicą (KZL).
Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą pozwala na uzyskanie odszkodowania pokrywającego koszty leczenia za granicą, jakie wynikły w związku z jakimś niespodziewanym zdarzeniem podczas wyjazdu. Ubezpieczenie takie obejmuje pokrycie kosztów (odszkodowanie) leków, środków opatrunkowych, opieki ambulatoryjnej, transportu medycznego. Istnieją zapisy w takich ubezpieczeniach, które określają dolny pułap od którego następuje automatyczne pokrycie kosztów leczenia (np.100 euro) a poniżej tej kwoty, poszkodowany sam musi pokryć te koszty a następnie po przedłożeniu firmie ubezpieczeniowej dokumentów za leczenia uzyska odszkodowanie w postaci zwrotu poniesionych kosztów.
Ubezpieczenia turystyczne za granicą oferują w swoim zakresie także zapewnienie transportu osoby poszkodowanej do kraju po wypadku. Ubezpieczenie to ma zastosowanie, gdy po wypadku osoba poszkodowana nie może samodzielnie powrócić do kraju, w wyniku czego konieczne jest zorganizowanie transportu zastępczego połączonego z opieką medyczną podczas podróży. Warto posiadać takie ubezpieczenie, gdyż koszt transportu medycznego z innego kraju, może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. W takiej sytuacji uzyskanie odszkodowania pokrywającego te wydatki staje się nieodzowne.

Kancelaria ROBIN PARTNERS