Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

Aby otrzymać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, należy zgłosić się do nas w ciągu 3 lat od dnia, w którym otrzymano informację o szkodzie. Pierwsze świadczenie ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych, natomiast celem odszkodowania jest wyrównanie straty materialnej. Jeżeli w następstwie wypadku straciliście Państwo bliską Wam osobę, pomożemy Wam uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny zmarłego.

W przypadku śmierci poszkodowanego zajmujemy się pomocą w zakresie:
 • uzyskania odszkodowania dla członków rodziny zmarłego,
 • uzyskania alimentów dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek Jego śmierci,
 • zadośćuczynienie za  cierpienie członków rodziny zmarłego,
 • zadośćuczynienie psychiczne, depresyjne które są następstwem śmierci najbliższej osoby,
 • rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którymi zmarły tzw. żywiciel opiekował się: dzieci, osoby starsze, żona, mąż, partner,
 • refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.
Głęboki smutek, przypominający depresję może wystąpić dopiero wiele miesięcy po stracie bliskiej osoby. 


JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE - JEŻELI W NASTĘPSTWIE WYPADKU POSZKODOWANY PONIÓSŁ ŚMIERĆ.

Odszkodowanie w wyniku wypadku śmiertelnego, przysługuje najbliższym osobom, które wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.
Odszkodowanie może być wypłacone w formie jednorazowej kwoty osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego, czyli dzieciom, współmałżonkowi, konkubentowi,  ale także rodzciom zmarłego.
Warunek: musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.
Przykłady pogorszenia sytuacji życiowej:
 • zwiększenie kosztów utrzymania domu (pogorszenie sytuacji materialnej)
 • brak pomocy w utrzymaniu gospodarstwa rolnego
 • brak pomocy w wychowaniu dzieci
 • utrata przez rodziców opiekuna, syna, lub córki
 • pogorszenie stanu zdrowia po utracie bliskiej osoby: depresja, rozstrój zdrowia
 • utrata jedynego żywiciela
Kto może uzyskać odszkodowanie w wyniku wypadku śmiertelnego najbliższej osoby:
 • nienarodzone dzieci, tzw. szkody prenantalne
 • niepełnoletnie dzieci
 • dzieci pełnoletnie uczące się
 • dzieci pełnoletnie niepełnosprawne
 • dzieci bezroborne
 • współmałżonek
 • konkubent
 • rodzice
 • dziadkowie


Kancelaria ROBIN PARTNERS

Słowa kluczowe: śmierć najbliższej osoby, zadośćuczynienie za śmierc osoby bliskiej,renta po utracie osoby bliskiej