Ubezpieczenie opon w AXA

Ubezpieczenie opon jest dostępne w AXA jako jeden z wariantów Assistance. Jaką dokładnie ochronę zapewnia ta polisa? Czy otrzymasz pieniądze, jeśli oponę uszkodzisz na drodze gruntowej?
 

Zakres świadczeń ubezpieczenia opon w AXA


Ubezpieczenie opon, sprzedawane w AXA jako Opony Assistance, działa na terenie całej Europy.

W ramach tej polisy AXA proponuje następujące usługi:
 

  • pomoc informacyjna (o zakładach wulkanizacyjnych, sklepach z oponami, punktach przechowywania opon),
  • zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany opon na miejscu zdarzenia na sprawne koła zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu / tymczasowej naprawy przy użyciu zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu pojazdu do kwoty 300 zł (w Polsce) lub 80 euro (za granicą),
  • odholowanie pojazdu (jeśli wymiana na miejscu zdarzenia nie jest możliwa) do najbliższego czynnego warsztatu wulkanizacyjnego (maks. 120 km) i pokrycie kosztów wymiany do kwoty 300 zł (w Polsce) lub 80 euro (za granicą).

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu opon AXA

AXA nie zawsze jednak zgodzi się udzielić nam pomocy. W przypadku ubezpieczenia opon szczególną uwagę trzeba zwrócić na zapisy mówiące o tym, na jakim typie drogi nie można liczyć na odszkodowanie.

AXA nie ponosi odpowiedzialności:

  1. w przypadku zdarzeń, do których doszło na drogach nieutwardzonych oraz w miejscach objętym zakazem ruchu pojazdów,
  2. za uszkodzenia powstałe w wyniku zderzenia ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem,
  3. za koszty naprawy opon i dętek oraz zakupu opon, dętek oraz zestawu naprawczego koła.

Oprócz powyższych zapisów obowiązują także inne wyłączenia odpowiedzialności zawarte w warunkach ubezpieczenia Assistance.

 

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia opon AXA

Jeżeli Twoja opona ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się telefonicznie z AXA w ciągu 48 h.

Pamiętaj, by nie organizować żadnej pomocy bez wcześniejszej konsultacji z ubezpieczycielem. Wyjątkiem są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na miejscu zdarzenia.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

Kiedy warto kupić ubezpieczenie opon w AXA?

Takie ubezpieczenie przyda się przede wszystkim tym kierowcom, którzy nie chcą sami wymieniać opon.

Pamiętaj jednak, że AXA zorganizuje wymianę na miejscu zdarzenia tylko wtedy, jeżeli będziesz miał w samochodzie sprawne koło zapasowe. Posiadanie polisy nie może więc być wymówką do niezadbania o wyposażenie samochodu.