Odszkodowania dla rolników

Występujemy także w imieniu osób, które zostały poszkodowane w wypadkach w gospodarstwach rolnych.

O odszkodowania z polisy OC rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy wypadkowi podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Warunkiem jest wystąpienie przyczyn zewnętrznych, które stały się inicjatorem zdarzenia, bądź wykazanie winy/zaniedbania właściciela gospodarstwa rolnego. 

Z ubezpieczenia OC rolnika wypłacane są również rekompensaty finansowe z tytułu szkody, którą ponosi nie tylko właściciel gospodarstwa, ale również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby pracujące na ternie gospodarstwa oraz wykonujące czynności związane z jego prowadzeniem.

Odszkodowania dla rolników przysługują za szkody, których następstwem jest:
  • śmierć,
  • trwałe uszkodzenie ciała (kalectwo),
  • rozstrój zdrowia bądź też jego znaczna utrata,
  • uszkodzenie lub całkowite zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym zabezpieczeniem, które – podobnie jak zawodowi kierowcy pojazdów – powinni posiadać wszyscy właściciele gospodarstw.

Odszkodowania dla rolników najczęściej dotyczą jednak sytuacji, kiedy wskutek zaistniałej w wyniku nagłego zdarzenia szkody, poszkodowany poniósł śmierć lub też uległ trwałemu uszkodzeniu ciała. 

Pakietem podstawowego ubezpieczenia OC (obowiązkowego dla właścicieli gospodarstw) objęte są zarówno pojazdy wolnobieżne należące do właściciela gospodarstwa, jak również inne maszyny. Ubezpieczenie pozwoli także na pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez pracowników, które są rezultatem ruchu pojazdów należących do rolnika oraz zwierząt.

Kancelaria ROBIN PARTNERS