Szkolenia dla placówek medycznych

Prowadzimy szkolenia dla jednostek medycznych, korzystając z bogatego zaplecza własnej kadry trenerskiej oraz firm współpracujących, partnerów ROBIN PARTNERS.
Oferujemy szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe.
Wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są w sposób tradycyjny, w bezpośrednim spotkaniu. Dodatkowo przygotowujemy poszkoleniowe materiały w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji.
Tematem naszych szkoleń są prawne aspekty kontaktu z pacjentem, a także odpowiedzialność prawna

Zapraszamy do zapoznania się z  organizowanymi przez nas szkoleniami jednostek medycznych obejmujących:
 • ochrona danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów
 • polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych
 • obowiązki i odpowiedzialność Administratora Danych Osobowych, Inspektora Danych Osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych
 • formalności związane z pobraniem zgody od pacjenta na czynności medyczne
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • udostępnianie dokumentacji medycznej na zewnątrz
 • tajemnica lekarska
 • rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie komputerowym
 • metody uwierzytelnienia osoby wprowadzającej dane
 • zasady ochrony danych osobowych, w tym wymagania fizyczne i systemowe w formie elektronicznej i papierowej
 • zasady i procedury udostępniania danych podmiotom zewnętrznym
 • zasady regulujące przechowywanie danych medycznych, w tym na serwerach zewnętrznych
 • zabezpieczenie antywłamaniowe i antywirusowe danych
 • procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa baz danych
 • błędy medyczne
 • aspekty prawne prowadzonych spraw cywilnych i karnych związanych z organizacją placówki medycznej i błędami medycznymi


Reprezentujemy lekarzy, pomoc medyczną i pielęgniarską, ratowników  w postępowaniach cywilnych i karnych, związanych z błędami medycznymi.Kancelaria ROBIN PARTNERS