Szkody pożarowe

Odszkodowanie po pożarze. Uzyskaj odszkodowanie za spalony dom. 
Pożar jest zdarzeniem losowym, które z reguły bardzo ciężko przewidzieć. Niestety, może ono dotknąć każdego z nas.

Jeśli Twoja nieruchomość jest ubezpieczona od skutków pożaru, obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłata należnego odszkodowania. Odszkodowanie za spalony dom umożliwi Ci sfinansowanie prac remontowych i zakup nowych, niezbędnych elementów wyposażenia.

Często zdarza się jednak, że odszkodowanie za pożar w domu lub mieszkaniu odbiega wysokością od oczekiwań i potrzeb ubezpieczonego.

Najczęstszą przyczyną wadliwych decyzji ubezpieczycieli jest:

błędna opinia dotycząca przyczyny powstania pożaru,
błędna interpretacja przepisów przeciwpożarowych,
błędna ocena związku przyczynowo-skutkowego powstania szkody,
błędna wykładnia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU),
W przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru kancelaria jest w stanie wyegzekwować należne świadczenie.

Dzięki współpracy z inżynierami pożarnictwa oraz kosztorysantami budowlanymi jesteśmy w stanie ustalić rzeczywistą przyczynę pożaru oraz prawidłowo wyliczyć kwotę należnego odszkodowania.

W celu analizy roszczeń należy przedstawić wszelkie wydane w sprawie decyzje i kosztorysy.

Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie po pożarze skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Kancelaria ROBIN PARTNERS