Nasze sukcesy

DRODZY PAŃSTWO
Przedstawiamy wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 558/17, który odbił się dużym echem w środowisku prawniczym. Jest to nasz duży sukces, gdyż Sąd Najwyższy w pełni poparł naszą argumentację. Niniejsza sprawa od początku była wyjątkowo trudna i nietuzinkowa. Wskazać należy, iż Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, a dopiero Sąd Apelacyjny zasądził roszczenie na rzecz powoda, które nadal nas nie satysfakcjonowało i zmusiło do złożenia skargi kasacyjnej. Walczyliśmy w niniejszej sprawie do samego końca i nie poddaliśmy się, co pomogło odnieść nam ogromny sukces

W niniejszym procesie roszczenia początkowo dochodzone były od ubezpieczyciela, jednakże z uwagi na niepoczytalność sprawczyni wypadku Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości. Na skutek wniesionej apelacji Sąd Apelacyjny przeprowadził postępowanie dowodowe i w konsekwencji zasądził zadośćuczynienie bezpośrednio od sprawczyni na zasadach słuszności zgodnie z art. 5 kc. Z niejasnych przyczyn Sąd Apelacyjny obniżył należne zadośćuczynienie i zastosował przyczynienie w stosunku do powoda, a ponadto nie ustalił odpowiedzialności na przyszłość wobec sprawczyni wypadku zgodnie z art. 189 kpc. Kancelaria współpracująca z nami oraz dbająca o interesy naszych Klientów w Sądzie nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i złożona została skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku przyznał rację pełnomocnikowi i złożona skarga okazała się w całości
Obecnie z całą pewnością wielu pełnomocników jak i sądy powszechne będą powoływać się na niniejszy wyrok i jego uzasadnienie. Jest nam niezmiernie miło, iż możemy także przyczynić się do zmian w interpretacji prawa. Pokazujemy także Państwu, iż zawsze walczymy do końca, a każda sprawa jest dla nas wyjątkowo ważna.