Poślizgnięcia

Odszkodowanie za poślizgnięcie się na chodniku, w basenie lub na innej śliskiej nawierzchni przyznawane jest, gdy poszkodowany posiada dowody na to, że nawierzchnia była niewłaściwie utrzymana przez właściciela lub zarządcę nieruchomości. Nasza firma pomoże Państwu przejść przez zawiłości prawne, wskazując, jakie dokumenty i wnioski złożyć, by ubiegać się o rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem.

OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CHODNIKÓW W CZYSTOŚCI
Problem oblodzonych, zaśnieżonych i zabłoconych chodników rozwiązuje ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek utrzymania w czystości chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Złamanie tego przepisu skutkuje możliwością ubiegania się przez poszkodowanego o odszkodowanie za poślizgnięcie się.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?
Prowadziliśmy liczne sprawy, których efektem było uzyskanie odszkodowania za wypadek, mający miejsce z powodu śliskiej nawierzchni. Naszym zadaniem będzie pomoc w skompletowaniu pełnej dokumentacji obejmującej rachunki za koszty leczenia oraz dokumentację medyczną prowadzoną w związku z poniesionymi obrażeniami. Natomiast Państwa poprosimy o dostarczenie nam dowodów z miejsca zdarzenia w postaci zdjęć. Możliwe jest również powołanie się na zeznania świadków.

Kancelaria ROBIN PARTNERS