Jak działamy?

Szanowni Państwo, kancelaria ROBIN PARTNERS przedstawia zasady naszej działalności.

Nasza Kancelaria ROBIN PARTNERS   powstała w związku z zapotrzebowaniem usług, które nie realizują inne konkurencyjne podmioty na rynku odszkodowań.
Naszym pierwszym atutem jest prowadzenie bezpłatnej infolinii prawnej tzw. assistance dla zarejestrowanych Klientów. Wystarczy, że zarejestrują się Państwo w naszym systemie informatycznym, i na tej podstawie otrzymają Państwo status naszego Klienta uprawnionego do bezpłatnych porad, informacji i pomocy tzw. assistance , czyli w czasie rzeczywistym, wymagającej natychmiastowej informacji i pomocy. Zakres tej pomocy został omówiony szerzej w dziale: abonamentowe usługi prawne i assistance.
Kancelaria Odszkodowawcza ROBIN PARTNERS  zajmuje się w szczególności pomocą w zakresie:

Otrzymania bezpłatnego samochodu zastępczego z OC Sprawcy
W tym celu posiadamy samochody zastępcze, które udostępniamy całkowicie bezpłatnie i bezgotówkowo, bez żadnej kaucji na czas likwidacji poniesionej szkody

Uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania w zakresie szkody komunikacyjnej
W tym celu współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi, biegłymi od rekonstrukcji wypadków drogowych, 

Uzyskania odszkodowania majątkowego w związku z poniesioną szkodą
W tym zakresie współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi sądowymi.

Uzyskania odszkodowania w związku z błędami medycznymi.
Pomagamy i prowadzimy kompleksową procedurę przygotowawcza, a także reprezentujemy w sprawie sądowej w celu uzyskania odszkodowania w zakresie błędów organizacyjnych placówek medycznych, a także błędów medycznych, współpracując z  lekarzami medycyny oraz zewnętrznymi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w błędach medycznych

Szybka pomoc prawna
Posiadamy własne zaplecze prawne oraz specjalistów w zakresie likwidacji szkód.

Mediacja
Większość spraw o dochodzenie odszkodowania realizujemy na drodze polubownej, zmniejszając tym samych czas na uzyskanie odszkodowania, a także koszty, zachowując jednocześnie oczekiwaną i zasadną kwotę odszkodowania, często zaniżoną lub całkowitą odmową wypłaty świadczeń przez firmę ubezpieczeniową.

Sprawy sądowe
W przypadku odmowy przez firmę ubezpieczeniową dopłaty do odszkodowania lub odmowy wypłaty świadczeń wstępujemy na drogę sądową, reprezentując Klienta i kompleksowo realizując działania, bez ponoszenia kosztów rzeczywistych przez Klienta.

Obszar działania
Działamy w całej Polsce, ale także na świecie, reprezentując naszych Klientów w zakresie szkód komunikacyjnych, błędów medycznych, także,w których sprawcą jest cudzoziemiec lub szkoda wydarzyła się zagranicą. Chronimy i reprezentujemy naszych Klientów na całym świecie.

Wycena odszkodowania
Często zdarza się, że poszkodowany, działa we własnym zakresie likwidując szkodę i pojawia się problem, czy na pewno wysokość odszkodowania jest prawidłowa, dlatego podejmujemy się często analizą szkody i wyceną. Co ciekawe w większości spraw okazuje się, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. Więc warto u nas dokonać szacowania szkody, ale także powierzyć nam kolejny etap likwidacji szkody polegającej na mediacji i dochodzeniu sądowemu prawidłowej kwoty wyliczonej szkody w celu uzyskania odszkodowania.

Bezpłatna analiza
Należy pamiętać, że wstępna analiza spraw jest bezpłatna dla zarejestrowanych naszych Klientów. Nasz klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.

Ważne terminy
Należy pamiętać, że przyjmujemy do realizacji szkody, które wydarzyły się:
szkody komunikacyjne do 3 lat wstecz
szkody osobowe do 20 lat wstecz


Kancelaria ROBIN PARTNERS