Odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny ma znaczący wpływ na zdrowie uczestników zdarzenia. Szybki powrót do dotychczasowego życia i realizacji powziętych planów umożliwia odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Kancelaria odszkodowawcza ROBIN PARTNERS od wielu lat świadczy kompleksowe wsparcia dla osób poszkodowanych. Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym przysługuje każdej osobie, która doznała szkody na skutek zdarzenia, a nie była jego sprawcą. Warto podkreślić, że Kompensja uzyskuje też wysokie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego dla bliskich zmarłego poszkodowanego. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej weryfikacji sprawy. Nasi specjaliści ocenią rzetelnie możliwości odszkodowawcze w Państwa sprawie.

Kancelaria ROBIN PARTNERS uzyskuje najwyższe odszkodowanie po wypadku samochodowym z OC sprawcy!
Wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowań pozwoliło nam zaobserwować, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często oferują poszkodowanym rażąco niskie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Według prowadzonych przez nas statystyk uzyskujemy nawet o 60% wyższe odszkodowanie, niż poszkodowani dochodzący roszczeń samodzielnie! Dla naszych Klientów dochodzimy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy następujące świadczenia:

• odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – obejmuje poniesione koszty leczenia, zakup leków, rehabilitację, specjalistyczną dietę, pobyt w szpitalu, środki opatrunkowe, sprzęt ortopedyczny, dojazd do placówek medycznych

• zadośćuczynienie – to środki pieniężne mające na celu próbę rekompensaty za doznany ból i cierpienie na skutek wypadku

• odszkodowanie za utracony dochód – świadczenie obejmuje wyrównanie dochodu utraconego w skutek przebywania na zwolnieniu lekarskim

• zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego – poszkodowany, który w wypadku stracił możliwość pracy w dotychczasowym zawodzie ma prawo do uzyskania zwrotu za przekwalifikowanie

• renta wyrównawcza – to rekompensata z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej

Kancelaria ROBIN PARTNERS