Odszkodowanie z OC za uszczerbek na zdrowiu

Poszkodowany w wypadku może uzyskać godne odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu. Kancelaria Robin Partners skutecznie dochodzi najwyższych świadczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych w wypadkach. W zależności od przebiegu zdarzenia i jego wpływu na stan zdrowia poszkodowanego możemy dochodzić m. in.:

- zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów zakupu leków
- zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie
- jednorazowe odszkodowanie
- renta

Kancelaria ROBIN PARTNERS wywalczy najwyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy
Jesteśmy skuteczną kancelarią odszkodowawczą, która zawsze uzyskuje najwyższe odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu. Wysokość stawek uwzględnia fachową ocenę szkody, oszacowanie jej wielkości i wpływu na życie poszkodowanego. Zawsze bierzemy pod uwagę dokumentację medyczną zgromadzoną w sprawie, historię leczenia i procentowy uszczerbek na zdrowiu. Warto podkreślić, że w przypadku wypadków przy pracy ubezpieczony pracownik ma prawo dochodzenia jednorazowego odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku wysokość świadczenia z ZUS ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek za 1% uszczerbku na zdrowiu. Jeśli poszkodowany posiada dodatkowe indywidualne polisy ubezpieczeniowe może dochodzić, także z nich świadczeń za uszczerbek na zdrowiu. Kancelaria ROBIN PARTNERS od lat uzyskuje odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy, polisy NNW, ubezpieczeń grupowych i ZUS. Jesteśmy specjalistami, którzy podchodzą z pełnym zaangażowaniem do każdej powierzonej sprawy!

Kancelaria ROBIN PARTNERS