Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Kolizja drogowa to feralne zdarzenie, które odbija spore piętno na stanie technicznym pojazdu. W wyniku kolizji może też dojść do rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządów ciała. Poszkodowani mają prawo do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Uzyskanie wysokich świadczeń pieniężnych umożliwi szybki powrót do życia sprzed zdarzenia drogowego, a także naprawę powstałej szkody na pojeździe. Kancelaria odszkodowawcza ROBIN PARTNERS posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej reprezentacji poszkodowanych w kolizjach drogowych. Jesteśmy skuteczni i możemy pochwalić się wieloma sukcesami w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy kolizji.

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy kolizji to szansa na szybką i skuteczną naprawę szkody!
Poszkodowani na skutek kolizji drogowej mają prawo do dochodzenia licznych roszczeń odszkodowawczych, a wśród nich warto wymienić:

•    odszkodowanie za szkodę rzeczową – obejmuje uszkodzone mienie na skutek kolizji drogowej m. in. naprawę pojazdu, zwrot kosztów poniesionych na wynajem pojazdu zastępczego, a także wyrównanie za inne uszkodzone przedmioty

•    zadośćuczynienie  – to rekompensata za doznany ból i cierpienie w skutek kolizji drogowej

•    zwrot kosztów leczenia – kiedy poszkodowany doznał obrażeń ciała i był zmuszony ponieść koszty związane z zakupem leków, konsultacji u specjalisty ma prawo do dochodzenie zwrotu poniesionych nakładów pieniężnych

Ubezpieczyciel zaniżył Twoje odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?
Kancelaria odszkodowawcza ROBIN PARTNERS umożliwia swoim Klientom:

•    dochodzenie wyższego odszkodowania od ubezpieczyciela – wykonujemy kosztorys u rzetelnego rzeczoznawcy i dochodzimy różnicy powstałej pomiędzy wyceną, a kwotą przyznaną od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

•    wykup szkody – po weryfikacji faktycznej wartości szkody na pojeździe oferujemy odkup praw do odszkodowania z OC sprawcy. Klient otrzymuje gotówkę od ręki, a my we własnym zakresie dochodzi dalszych roszczeń od ubezpieczyciela.

Kancelaria ROBIN PARTNERS